Services

Delen

Alzheimer Delft

Kosten:
Meer informatie

Gespreksgroep partners van mensen met dementie

Zorgt u voor een partner met dementie?  Dat zorgen kan een zware belasting zijn. Deelnemen aan een gespreksgroep kan helpen om de dagelijkse praktijk wat te verlichten. Daarom organiseren de Ontmoetingscentra van Pieter van Foreest in 2022 3x een serie van vier bijeenkomsten voor mantelzorgers die voor hun thuiswonende partner met dementie zorgen. Uiteraard maakt […]

Kosten: Aan deelname zijn géén kosten verbonden.
Meer informatie

Informatiecentrum dementie

Het informatiecentrum is er voor iedereen met geheugenproblemen en/of dementie. Denk hierbij aan uitleg over dementie, hoe herkent u dementie, hoe kan ik hiermee omgaan, welke zorg- en welzijnsinstanties kunnen iets betekenen of het gewoon bieden van een luisterend oor. U hoeft geen zorg te ontvangen of een zorgvraag te hebben om te bellen. U […]

Kosten: Gratis
Meer informatie

LaPorta Vitale

LaPorta Vitale bestaat sinds 2007 en levert de volgende diensten: dementie thuiszorg op maat, casemanagement dementie, ondersteuning mantelzorger. Onze mensen zijn opgeleid èn ervaren in het verzorgen en begeleiden van mensen waarbij geheugen, spraak, aandacht en/of gedrag zijn veranderd als gevolg van dementie. In de praktijk leveren wij vaak een mix van algemeen dagelijkse levensverrichtingen […]

Kosten: Vanaf € 31,75 per uur voor een zorgbezoek van 2 uur of langer. Vanaf € 38,75 per uur voor een 1 uurs zorgbezoek, bv om de dag op te starten. Zie verder tarievenlijst voor bv nacht- en 24 uurszorg (op aanvraag beschikbaar).
Meer informatie

Valys reisservice

Valys is voor mensen die niet meer zelfstandig met het openbaar vervoer kunnen reizen. Als u buiten de regio wilt reizen kunt u bij Valys een reis boeken.

Kosten: Er geldt een jaarlijks standaard persoonlijk kilometerbudget van 600 kilometer voor de lage (openbaar vervoer) prijs van € 0,20 per kilometer. Daarboven zijn de kosten € 1,31 per kilometer. 
Meer informatie

Regiotaxi Haaglanden

Regiotaxi Haaglanden is een vorm van openbaar vervoer voor mensen met een mobiliteitsbeperking. De taxi haalt u op bij de voordeur en brengt u tot de deur van uw bestemming.

Kosten: U betaalt uw rit met Regiotaxi per zone. Inwoners van Haaglanden met een Wmo-indicatie krijgen een korting op het standaardtarief. Kijk voor de tarieven op de regiotaxi haaglanden website.
Meer informatie

Particuliere Vervoersdienst

De Particuliere Vervoersdienst van Delft voor Elkaar brengt ouderen die niet zelf voor vervoer kunnen zorgen van A naar B.

Kosten: Het lidmaatschap kost €15 per jaar per woonadres Voor een enkele rit binnen Delft betaalt u €3,50. Een retour rit in Delft kost €6,50. Voor een retour geldt een tijdsperiode van maximaal 1 uur. Een rit buiten Delft kost €0,40 per gereden kilometer met een minimum van €5,00.
Meer informatie

Zorgprofielen, indicatie en zorgzwaartepakket

Wanneer u of uw naaste langdurige zorg nodig heeft, kunt u hiervoor een aanvraag doen. Hiervoor heeft u of uw naaste een indicatie nodig, die aangeeft hoe intensief de nodige zorg is.

Kosten: Voor zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz) betaalt u een eigen bijdrage. Zodra u zorg vanuit de Wlz ontvangt, stuurt uw zorginstelling of het zorgkantoor uw gegevens naar het Centrale CAK. Vanaf dit moment moet u een eigen bijdrage betalen aan het CAK. U ontvangt automatisch een factuur.
Meer informatie

Postadres veranderen vanwege onrust over post

Mensen met dementie worden vaak onrustig als ze post open maken die ze niet meer begrijpen. U kunt dan een postbus aanvragen.

Kosten: De abonnementskosten van een postbus zijn 219,50 euro per jaar excl. btw (265,60 incl. btw). Daarnaast betaalt u een eenmalig starttarief van 41 euro excl. btw (49,61 incl. btw). Uw postbusabonnement heeft een looptijd van één jaar, en wordt telkens met een jaar verlengd. U betaalt het eerste jaar via iDEAL en daarna jaarlijks via automatische incasso.
Meer informatie

Meldpunt Bezorgd

Als u ongerust bent over iemand in een zorgelijke situatie en die persoon vraagt zelf niet om hulp, dan kunt u dat laten weten aan het Meldpunt Bezorgd.

Kosten: Een melding maken bij Meldpunt Bezorgd is gratis.
Meer informatie

Tips voor het stimuleren van gedrag

Activiteiten geven structuur aan haar dag en bieden afleiding van alle chaos in het hoofd. Regelmatig bezig zijn houdt de hersenen actief en het lichaam gezond. Daardoor kan uw naaste meer dingen zelf blijven doen.

Kosten:
Meer informatie

Omgaan met gevaarlijke situaties thuis

Als de dementie bij uw naaste erger wordt, kan hij of zij situaties minder goed overzien en het risico op gevaar slechter inschatten. Op dementie.nl kunt u lezen hoe u gevaarlijke situaties kunt voorkomen.

Kosten:
Meer informatie

Naaste voorbereiden op de verhuizing naar een verpleeghuis

Met de verhuizing van uw naaste sluit u een hoofdstuk definitief af. Op dementie.nl vindt u tips hoe u uw naaste kunt voorbereiden op zijn of haar verhuizing.

Kosten:
Meer informatie

Ondersteuning vanuit MantelzorgNL

MantelzorgNL geeft ondersteuning o.a. door (digitale) bijeenkomsten en cursussen en consulenten aan mantelzorgers.

Kosten: Ondersteuning vanuit MantelzorgNL is gratis.
Meer informatie

Gebrek aan empathie van uw naaste

Uw naaste met dementie laat zelf weinig emoties zien en herkent uw emoties en die van een ander niet meer. Op dementie.nl vindt u tips hoe u hiermee om kunt gaan.

Kosten:
Meer informatie

Communiceren met uw naaste

Dementie maakt met elkaar communiceren lastiger. Op dementie.nl vindt u 10 tips om makkelijker met uw naaste te communiceren.

Kosten:
Meer informatie

Agressie en huiselijk geweld

Op dementie.nl vindt u tips om agressief gedrag te voorkomen en tips voor het moment dat uw naaste al agressief is.

Kosten:
Meer informatie

Huisarts voor mantelzorgers

Een (huis)arts heeft niet alleen aandacht voor uw naaste, maar ook voor u als mantelzorger. Naast het zorgbehandelplan voor uw naaste, maakt een de huisarts ook een ondersteuningsplan voor u als mantelzorger.

Kosten: Bezoek aan huisarts valt onder de basisverzekering van de zorgverzekering en is dus gratis.
Meer informatie

Huisarts voor mens met dementie

Nadat er dementie is vastgesteld, is de huisarts voor u en uw naaste met dementie het eerste aanspreekpunt. Bij hem of haar kunt u terecht voor doorverwijzingen als die nodig zijn.

Kosten: Bezoek aan huisarts valt onder de basisverzekering van de zorgverzekering en is dus gratis.
Meer informatie

Tips om te helpen bij eten en drinken

Voor uw naaste met dementie is voldoende en gezond eten en drinken hartstikke belangrijk. Op dementie.nl vindt u tips om eten en drinken makkelijker en leuker te maken.

Kosten:
Meer informatie

Huisarts bij slecht slapen

Als mantelzorger is het soms lastig om aan acht uur slaap te komen. Slapen wordt vaak uitgesteld tot nadat u degene voor wie u zorgt naar bed hebt gebracht. Of uw slaap wordt verstoord, omdat uw naaste u midden in de nacht nodig heeft.

Kosten: Bezoek aan huisarts valt onder de basisverzekering van de zorgverzekering en is dus gratis.
Meer informatie

Huishoudelijke hulp

Huishoudelijke hulp ontlast u en uw naaste. Op dementie.nl vindt u informatie over de verschillende mogelijkheden voor huishoudelijke hulp.

Kosten: De kosten van een schoonmaker zijn meestal 10 tot 20 euro per uur. De tarieven verschillen per persoon en per bedrijf. Wat u hiervan zelf betaalt, hangt af van welke zorg u krijgt en of u een Wmo-indicatie hebt. Dan worden de kosten gedeeltelijk vergoed. Wellicht komt u in aanmerking voor huishoudelijke ondersteuning vanuit de Wmo (Wet Maatschappelijke ondersteuning). In 2021 betaalt iedereen voor hulp of ondersteuning vanuit de Wmo een vaste eigen bijdrage van maximaal € 19,- per maand.
Meer informatie

Hulpmiddelen bij het ontspannen

Wanneer u of uw naaste te maken krijgt met dementie, zijn ontspannende activiteiten niet altijd meer zo makkelijk als ze ooit waren. Op Hulpmiddelenwijzer.nl vindt u een overzicht van allerlei producten om te kunnen ontspannen.

Kosten: De kosten en vergoedingen zijn afhankelijk van het product dat u koopt.
Meer informatie

Hulpmiddelen bij verschillende vormen van communiceren

Wanneer u of uw naaste te maken krijgt met dementie, kan telefoneren, het behouden van een fijne dagstructuur of lezen lastiger worden. Op Hulpmiddelenwijzer.nl vindt u allerlei hulpmiddelen om communicatie makkelijker of beter te maken.

Kosten: De kosten en vergoedingen zijn afhankelijk van het product dat u koopt.
Meer informatie

Hulpmiddelen bij het zorgen en verzorgen

Wanneer u of uw naaste te maken krijgt met dementie, kan het behouden van een fijne dagstructuur of het innemen van medicatie lastiger worden. Op Hulpmiddelenwijzer.nl vindt u een overzicht van allerlei producten die u kunnen helpen bij het zorgen voor of verzorgen van uzelf of uw naaste.

Kosten: De kosten en vergoedingen zijn afhankelijk van het product dat u koopt.
Meer informatie

Hulpmiddelen bij persoonlijke verzorging

Douchen, naar het toilet gaan of uw haar borstelen gaat soms niet meer zo gemakkelijk als eerst. Op Hulpmiddelenwijzer.nl vindt u een overzicht van allerlei producten die u kunnen helpen bij persoonlijke verzorging.

Kosten: De kosten en vergoedingen zijn afhankelijk van het product dat u koopt.
Meer informatie

Hulpmiddelen bij het actief blijven bewegen

Als lopen, fietsen of scootmobielrijden niet meer goed gaat, zijn er verschillende oplossingen die u kunnen helpen. Op Hulpmiddelenwijzer.nl vindt u een overzicht van allerlei producten om te blijven bewegen.

Kosten: De kosten en vergoedingen zijn afhankelijk van het product dat u koopt.
Meer informatie

Hulpmiddelen bij verschillende taken in het huishouden

Als sommige huishoudelijke taken niet meer goed lukken, zijn er producten die het huishouden kunnen vergemakkelijken. Op Hulpmiddelenwijzer.nl vindt u allerlei hulpmiddelen bij het huishouden.

Kosten: De kosten en vergoedingen zijn afhankelijk van het product dat u koopt.
Meer informatie

Hulpmiddelen bij eten en drinken

Wanneer u of uw naaste te maken krijgt met dementie, wordt eten en drinken soms moeilijker. Op Hulpmiddelenwijzer.nl vindt u allerlei hulpmiddelen om eten en drinken makkelijker te maken.

Kosten: De kosten en vergoedingen zijn afhankelijk van het product dat u koopt.
Meer informatie

Interkerkelijk diaconaal centrum Jessehof

De Jessehof een inloopcentrum dat is opgezet door de gezamenlijke kerken in Delft. U kunt hier binnenlopen om anderen te ontmoeten of om uw vragen te stellen.

Kosten: U kunt gratis bij de Jessehof terecht.
Meer informatie

Producten om uw woning aan te passen

Kleine aanpassingen in uw woning kunnen ervoor zorgen dat u ook als u ouder wordt of een fysieke beperking heeft, langer in uw woning kunt (blijven) wonen.

Kosten: Uw zorgverzekering vergoedt in veel gevallen de hulpmiddelen die u nodig heeft.
Meer informatie

Seniorenmakelaar Woonbron

Als u een woning huurt bij Woonbron en uw huis past niet goed meer bij uw wensen kunt u de hulp van een seniorenmakelaar inschakelen.

Kosten: Een afspraak maken met een seniorenmakelaar is gratis
Meer informatie

Seniorenmakelaar Vidomes

Als u een woning huurt bij Vidomes en uw huis past niet goed meer bij uw wensen kunt u de hulp van een seniorenmakelaar inschakelen.

Kosten: Een afspraak maken met een seniorenmakelaar is gratis.
Meer informatie

Seniorenmakelaar Vestia

Als u een woning huurt bij Vestia en uw huis past niet goed meer bij uw wensen kunt u de hulp van een seniorenmakelaar inschakelen. Een seniorenmakelaar helpt u om ervoor te zorgen dat uw woning bij u blijft passen als u ouder wordt of een fysieke beperking krijgt.

Kosten: Een afspraak maken met een seniorenmakelaar is gratis
Meer informatie

Zelf uw woning aanpassen

Kleine en grote aanpassingen in uw woning kunnen ervoor zorgen dat u ook als u ouder wordt of een handicap heeft, langer in uw woning kunt (blijven) wonen.

Kosten: Voor een woningaanpassing via de gemeente Delft betaalt u een eigen bijdrage.
Meer informatie

Aanpassingen aan woning – woningbouwcorporaties

Kleine en grote aanpassingen in uw woning kunnen ervoor zorgen dat u ook als u ouder wordt of een fysieke beperking heeft, langer in uw woning kunt (blijven) wonen.

Kosten: Voor een woningaanpassing via de gemeente, betaalt u een eigen bijdrage.
Meer informatie

Aanpassen van uw koopwoning

Kleine en grote aanpassingen in uw woning kunnen ervoor zorgen dat u ook als u ouder wordt of een fysieke beperking heeft, langer in uw woning kunt (blijven) wonen.

Kosten: Het aanvragen van de blijverslening is gratis.
Meer informatie

Bezoekdienst

Vrijwilligers van Alzheimer Nederland afdeling Delft-Westland-Oostland bieden ondersteuning bij de zorg voor thuiswonende mensen met dementie. Op die manier wordt de mantelzorger tijdelijk ontlast.

Kosten: De activiteiten vanuit de bezoekdienst worden door vrijwilligers verricht en zijn gratis.
Meer informatie

ZorgHarten

U wilt natuurlijk het liefst zo lang mogelijk prettig thuis wonen. Daarom biedt ZorgHarten een vaste thuishulp voor jong en oud die u ondersteunt in het dagelijks leven.

Kosten: De kosten voor onze dienstverlening kunnen gefinancierd worden uit eigen middelen of in sommige gevallen met een persoonsgebonden budget (Pgb).
Meer informatie

Home Instead

Home Instead Thuissservice Haaglanden Zuid & Oost ondersteunt u in uw vertrouwde omgeving zodat u langer thuis kunt wonen. U wordt ondersteund met persoonlijke aandacht en diensten die gericht zijn op het dagelijkse leven en zelfredzaamheid.

Kosten: De vergoeding loopt via DSW en PGB.
Meer informatie

Ontmoetingscentrum Vermeertoren

Bij het ontmoetingscentrum kunt u dagelijks gebruikmaken van verschillende activiteiten die aansluiten bij uw interesses en behoeftes. Bij ontmoetingscentrum Vermeertoren kunt u terecht als u vergeetachtig bent, moeite hebt met de dingen van alledag of moeite hebt met het begrijpen van anderen.

Kosten: In 2021 betaalt iedereen voor hulp of ondersteuning vanuit de Wmo een vaste eigen bijdrage van maximaal € 19,- per maand.
Meer informatie

Ontmoetingscentrum Pijnacker

Bij het ontmoetingscentrum kunt u dagelijks gebruikmaken van verschillende activiteiten die aansluiten bij uw interesses en behoeftes. Er zijn twee huiskamers, één voor mensen met geheugenproblemen en één voor mensen met een somatische aandoening.

Kosten: In 2021 betaalt iedereen voor hulp of ondersteuning vanuit de Wmo een vaste eigen bijdrage van maximaal € 19,- per maand.
Meer informatie

Ontmoetingscentrum Mozartlaan

Bij het ontmoetingscentrum kunt u dagelijks gebruikmaken van verschillende activiteiten die aansluiten bij uw interesses en behoeftes. Bij ontmoetingscentrum Mozartlaan kunt u terecht als u vergeetachtig bent, moeite hebt met de dingen van alledag of moeite hebt met het begrijpen van anderen.

Kosten: In 2021 betaalt iedereen voor hulp of ondersteuning vanuit de Wmo een vaste eigen bijdrage van maximaal € 19,- per maand.
Meer informatie

Ontmoetingscentrum Dock van Delft

Bij het ontmoetingscentrum kunt u dagelijks gebruikmaken van verschillende activiteiten die aansluiten bij uw interesses en behoeftes. Bij de activiteiten is speciaal aandacht jonge mensen met dementie en hun mantelzorgers.

Kosten: In 2021 betaalt iedereen voor hulp of ondersteuning vanuit de Wmo een vaste eigen bijdrage van maximaal € 19,- per maand.
Meer informatie

Odensehuis de Linde Delft

Het Odensehuis de Linde in Delft is een inloophuis, ontmoetingsplek en informatiecentrum voor mensen met beginnende dementie en hun naasten/mantelzorger. Bij het Odensehuis staan eigen regie en autonomie op de voorgrond.

Kosten: Het Odensehuis is kosteloos toegankelijk voor deelnemers. Deelnemers bepalen zelf of en hoeveel zij financieel willen bijdragen.
Meer informatie

Maatje via Humanitas

Als u op zoek bent naar meer contacten met mensen, kunt u contact opnemen met Humanitas voor een maatje. Samen met een maatje kunt u gezellig op stap gaan en leuke dingen doen.

Kosten:
Meer informatie

Ondersteuning vanuit Wmo, Wlz en Zvw

Bij Het Juiste Loket vindt u informatie over de langdurige zorg zoals informatie over de organisatie waar u voor zorg of ondersteuning terecht kunt.

Kosten: Het Juiste Loket is telefonisch en per e-mail bereikbaar. De dienstverlening is laagdrempelig en kosteloos.
Meer informatie

Delft Support

Delft Support is er voor alle inwoners van Delft met vragen op het gebied van zorg of maatschappelijke ondersteuning.

Kosten: Iedereen in Nederland betaalt een eigen bijdrage voor ondersteuning vanuit de Wmo. Dit bedrag is in 2020 maximaal €19 per maand per huishouden.
Meer informatie

Zorgboerderijen BuitenGewoon

Bij de zorgboerderijen van BuitenGewoon vindt u kleinschalige zorg in een aantrekkelijke, landelijke omgeving voor mensen met dementie. BuitenGewoon biedt mensen met gediagnosticeerde geheugenproblemen een gevoel van thuiszijn in een veilige, vertrouwde omgeving.

Kosten: Vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) worden verblijf, voeding, zorg en medicijnen van de bewoners vergoed. De dagverzorging wordt vergoed vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of de WLZ. In 2021 betaalt iedereen voor hulp of ondersteuning vanuit de Wmo een vaste eigen bijdrage van maximaal € 19,- per maand.
Meer informatie

Dagopvang – Boerderij Weidelicht

In het groene hart van Midden-Delfland bieden wij kleinschalige dagopvang voor ouderen met dementie. Op deze authentieke plek kunnen mensen met dementie samen met hun mantelzorgers terug in de tijd gaan.

Kosten:
Meer informatie

Casemanagement Pieter van Foreest

Wanneer u wordt geconfronteerd met dementie heeft dit een grote impact op zowel u als uw naasten. U kunt dan een casemanager van Pieter van Foreest inschakelen.

Kosten: De casemanager wordt vergoed door de zorgverzekering. De vergoeding van een casemanager valt onder de vergoeding voor wijkverpleging.
Meer informatie

Casemanagement Careyn

Wanneer u wordt geconfronteerd met dementie heeft dit een grote impact op zowel u als uw naasten. U kunt dan een casemanager van Careyn inschakelen

Kosten: De casemanager wordt vergoed door de zorgverzekering. De vergoeding van een casemanager valt onder de vergoeding voor wijkverpleging.
Meer informatie

Casemanagement Buurtzorg

Wanneer u wordt geconfronteerd met dementie heeft dit een grote impact op zowel u als uw naasten. U kunt dan een casemanager van buurtzorg inschakelen.

Kosten: De casemanager wordt vergoed door de zorgverzekering. De vergoeding van een casemanager valt onder de vergoeding voor wijkverpleging.
Meer informatie

Notaris

Een notaris is een deskundige op allerlei gebieden wanneer je in aanraking komt met de ziekte dementie. Door zaken vast te leggen houdt u zelf de regie.

Kosten: Tarieven van de notaris zijn vrij en afhankelijk van inkomen, leefsituatie, en akte. Vaak zijn opgaven excl. BTW. Er kunnen grote verschillen zijn en ons advies is een offerte op te vragen.
Meer informatie

Euthanasiewens van mensen met dementie

Ook als u dementie heeft, kunt u om euthanasie vragen. Meer informatie over dementie, wat deze ziekte betekent en welke mogelijkheden voor zorg en ondersteuning en euthanasie vindt u op de website van rijksoverheid.

Kosten:
Meer informatie

Niet-reanimeren wens

Met een niet reanimeren wens legt u vast dat u of uw partner niet gereanimeerd wil worden. Op de website van de Hartstichting vindt u meer informatie.

Kosten: De niet-reanimerenpenning kost €42,50 en is onder andere aan te vragen bij Patiëntenfederatie Nederland.
Meer informatie

Regelingen voor mantelzorger via werkgever

Als mantelzorger zijn er vaak mogelijkheden om een beroep te doen op regelingen bij uw werk. Op de website van MantelzorgNL vindt u aanvullende informatie.

Kosten: Ondersteuning vanuit MantelzorgNL kost niks. Gebruik maken van een verlofregeling brengt mogelijk kosten met zich mee, u kunt dat navragen bij de personeelsafdeling van uw werkgever.
Meer informatie

Informatie over mantelzorg en werken

Er zijn verschillende manieren om werk en zorg te combineren. Er zijn bijvoorbeeld verlofregelingen.

Kosten:
Meer informatie

Mentorschap

Als u door psychische of psychiatrische omstandigheden of door dementie moeite hebt met beslissingen over uw eigen verzorging en begeleiding, kunt u een mentor aanvragen. De mentor is bevoegd om namens u beslissingen te nemen met inachtneming van uw wensen, behoeften, de normen en waarden.

Kosten: De kosten bestaan uit eenmalige en jaarlijkse kosten. De éénmalige kosten zijn de griffiekosten voor het aanvragen van een mentor bij de rechtbank en bedragen in 2020 €83. De jaarlijkse kosten worden door de rechtbank vastgesteld. Indien iemand die niet kan betalen kan bijzondere bijstand voor deze kosten worden aangevraagd.
Meer informatie

Bewindvoering

Als u niet meer goed voor (een deel van) uw geldzaken kan zorgen kan u of uw familie een bewindvoerder aanvragen. De rechtbank benoemt een bewindvoerder, die uw geldzaken gaat beheren.

Kosten:
Meer informatie

Rijbewijs

Dementie kan invloed hebben op hoe u rijdt. Bijvoorbeeld omdat het moeilijker wordt om overzicht te houden bij druk verkeer. Het CBR toetst of u nog veilig kunt rijden.

Kosten: U betaalt voor de gezondheidsverklaring en voor de keuring door de medisch specialist. De gezondheidsverklaring kost in 2021 €39,30. Voor keuringen en onderzoek door een huisarts geldt een maximumtarief van €14,65 per 5 minuten. Voor keuringen door een medisch specialist anders dan neuroloog of psychiater geldt het basistarief van €88,97 (excl. 21% BTW) voor maximaal 30 minuten.
Meer informatie

Mantelzorgmakelaar

Een mantelzorgmakelaar is iemand die regeltaken van u overneemt, zodat u minder wordt belast. Dit is handig als u sommige taken lastig vindt of als u er geen tijd voor heeft

Kosten: De meeste zorgverzekeraars vergoeden ondersteuning van de mantelzorgmakelaar in aanvullende pakketten. In alle andere gevallen wordt een richtprijs van € 70,- per uur gehanteerd.
Meer informatie

Indicatiestelling voor zorg

Heeft u langdurige intensieve zorg nodig, dan vraagt u of uw huisarts een Wlz-indicatie aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ beoordeelt of u voldoet aan de voorwaarden en als dat het geval is, ontvangt u een Wlz-indicatie.

Kosten: Voor zorg uit de Wlz betaalt u een eigen bijdrage. Deze betaalt u aan het Centraal Administratiekantoor (CAK) Zij berekenen ook de hoogte van de eigen bijdrage op basis uw inkomen en/of vermogen.
Meer informatie

Deposito uitvaartverzorging De Laatste Eer

Er zijn diverse mogelijkheden om u te verzekeren tegen uitvaartkosten. De Laatste Eer in Delft biedt, naast het afsluiten van een verzekering voor een uitvaart, mensen ook de mogelijkheid geld te storten in een deposito.

Kosten: Met de consulent kunnen wensen van een uitvaart worden besproken en zal een passend financieel overzicht worden gemaakt.
Meer informatie

Eigen vermogen en eigen bijdrage bij opname

Spaargeld telt mee bij de berekening van uw eigen bijdrage. Spaargeld, beleggingen en/of een tweede huis vormen samen uw vermogen. Bij het CAK kunt u berekenen wat uw eigen bijdrage is.

Kosten:
Meer informatie

Wilsverklaring

Een persoon met dementie bij wie de diagnose tijdig is gesteld, kan nog zelf beslissingen nemen op gebieden als het testament, een wilsverklaring en vertegenwoordiging. In een wilsverklaring kunt u bijvoorbeeld aangeven dat u niet meer gereanimeerd wilt worden of iemand die beslissingen voor u neemt aanwijzen wanneer u wilsonbekwaam wordt.

Kosten:
Meer informatie

Hulpmiddelen bij het zelfstandig wonen

Op Hulpmiddelenwijzer.nl vindt u een overzicht van allerlei producten die ervoor kunnen zorgen dat u comfortabel en plezierig kunt wonen. Bijvoorbeeld (slimme) sleuteloplossingen, hulpmiddelen bij slapen en hulpmiddelen bij koken.

Kosten: De kosten en vergoedingen zijn afhankelijk van het product dat u koopt.
Meer informatie

Alzheimercafé

Een Alzheimercafé is een ontmoetingsplek voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Er wordt voorlichting gegeven en u kunt er vragen stellen.

Kosten: Het Alzheimercafé is vrij toegankelijk.
Meer informatie

De Herbergier

De Herbergier is een kleinschalige woonvoorziening voor mensen met dementie.

Kosten: De verblijfskosten bestaan uit kosten voor de kamer, service- en schoonmaakkosten en bijdragen voor onder andere de maaltijden en het wassen van kleding. De zorgkosten kunnen over het algemeen worden betaald uit het persoonsgebonden budget (pgb). Dit pgb is door iedereen aan te vragen die 24-uurszorg nodig heeft.
Meer informatie

Stefanna

Stefanna is een verpleeghuis met vier psychogeriatrische afdelingen en biedt plaats aan 88 bewoners met dementie.

Kosten: Vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) worden verblijf, voeding, zorg en medicijnen van de bewoners vergoed. Wel wordt door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) een eigen bijdrage geïnd, de hoogte hiervan is inkomensafhankelijk. U kunt op de website van het CAK uitrekenen wat u ongeveer gaat betalen.  
Meer informatie

Die Buytenweye

Wonen in woonzorgcentrum Die Buytenweye, is wonen in een veilige, beschermde omgeving.

Kosten: Vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) worden verblijf, voeding, zorg en medicijnen van de bewoners vergoed. Wel wordt door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) een eigen bijdrage geïnd, de hoogte hiervan is inkomensafhankelijk. U kunt op de website van het CAK uitrekenen wat u ongeveer gaat betalen.  
Meer informatie

Woonzorgcentrum Delfshove

Wonen in woonzorgcentrum Delfshove is wonen in een veilige, beschermde omgeving.

Kosten: Vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) worden verblijf, voeding, zorg en medicijnen van de bewoners vergoed. Wel wordt door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) een eigen bijdrage geïnd, de hoogte hiervan is inkomensafhankelijk. U kunt op de website van het CAK uitrekenen wat u ongeveer gaat betalen.  
Meer informatie

De Bieslandhof

Wonen in De Bieslandhof is wonen in een veilige, beschermde omgeving.

Kosten: Vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) worden verblijf, voeding, zorg en medicijnen van de bewoners vergoed. Wel wordt door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) een eigen bijdrage geïnd, de hoogte hiervan is inkomensafhankelijk. U kunt op de website van het CAK uitrekenen wat u ongeveer gaat betalen.  
Meer informatie

Het Abtswoudehuis

Het Abtswoudehuis in Delft biedt gespecialiseerde kleinschalige zorg voor mensen met dementie. Gewoon, als thuis en betaalbaar voor iedereen.

Kosten: Elke bewoner heeft een eigen, onzelfstandige, studio met daarin een woon-/slaapkamer, douche- en toiletvoorziening en een pantry. De zorg wordt vergoed vanuit een ‘Volledig Pakket Thuis’ (VPT). De bewoner betaalt een eigen bijdrage op basis van inkomen en vermogen aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK).
Meer informatie

Woonzorgcentrum Lindenhof

Wonen in woonzorgcentrum Lindenhof, is wonen in een veilige, beschermde omgeving. U kunt hier terecht als u niet meer zelfstandig kunt wonen door een lichamelijke beperking.

Kosten: Vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) worden verblijf, voeding, zorg en medicijnen van de bewoners vergoed. Wel wordt door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) een eigen bijdrage geïnd, de hoogte hiervan is inkomensafhankelijk. U kunt op de website van het CAK uitrekenen wat u ongeveer gaat betalen. 
Meer informatie

Yoga voor mantelzorgers

Pieter van Foreest biedt yoga voor mantelzorgers aan om u ontspanning te bieden en gelijkgestemden te ontmoeten

Kosten: De yogales kost €5,00 per keer.
Meer informatie

Categorieën

Service

U kunt ons op twee manieren bereiken. Via de mail. We streven naar een reactie binnen twee dagen. Ook zijn we op werkdagen telefonisch bereikbaar van 09:00 tot 17:00 uur.