Odensehuis de Linde Delft

Aanbieder:
Odensehuis
Doelgroep:
Mensen met dementie, Mantelzorgers
Kosten:
Het Odensehuis is kosteloos toegankelijk voor deelnemers. Deelnemers bepalen zelf of en hoeveel zij financieel willen bijdragen.

Dienst: Inloophuis en ontmoetingsplek Odensehuis de Linde Delft

Het Odensehuis de Linde in Delft is een inloophuis, ontmoetingsplek en informatiecentrum voor mensen met beginnende dementie en hun naasten/mantelzorger. Bij het Odensehuis staan eigen regie en autonomie op de voorgrond. U kunt langskomen wanneer u wilt. We ontwikkelen activiteiten samen met onze bezoekers.

Als naaste bent u elke tweede dinsdagmiddag van de maand welkom bij de bijeenkomst van ‘het Dementiekompas’. Elke laatste dinsdag van de maand organiseren wij een ontmoetings- en kennismakingslunch. U kunt ook boeken lenen bij de dementiebibliotheek.

Aanbieder: Odensehuis de Linde Delft

Het Odensehuis de Linde in Delft is een inloophuis, ontmoetingsplek en informatiecentrum voor mensen met beginnende dementie en hun naasten/mantelzorger.

Delen

Contact gegevens

Contact Anita van der Drift
Adres Sandinoweg 149, 2622 DW, Delft
Telefoonnummer 06-29333221