DementieWijzer
Delft

Welkom bij DementieWijzer Delft. De website voor en door mensen, die zorgen voor mensen met dementie of beginnende geheugenproblematiek. En natuurlijk ook voor mensen met dementie. De website bundelt en maakt de Delftse fysieke en digitale ondersteuningsmogelijkheden inzichtelijk. Zodat u geen drempels ervaart om van het aanwezige lokale aanbod gebruik te maken. Op DementieWijzer Delft kunt u geen producten en diensten boeken, maar wordt u doorverwezen naar de juiste plek.

Partners

DementieWijzer Delft is een gezamenlijk initiatief van een aantal partners in Delft. Dit zijn: Participe Delft, Zorginstellingen Pieter van Foreest, Alzheimer DWO, Odensehuis Delft en de gemeente Delft. U wordt van harte uitgenodigd om aan te sluiten bij DementieWijzer Delft.

Spelregels

  • DementieWijzer Delft hecht waarde aan uw digitale veiligheid en privacy. Deze website maakt geen gebruik van cookies en houdt geen statistieken op basis van persoonsgegevens bij. Wel gebruiken we google analytics. We willen graag weten waar u naar zoekt, zodat we daar een goed aanbod bij kunnen zoeken. Kijk op de pagina ‘disclaimer’ voor meer informatie.
  • DementieWijzer Delft is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de producten en diensten. U wordt alleen doorverwezen naar lokale instanties/bedrijven of naar nationale instanties/bedrijven. Kijk op de pagina ‘disclaimer’ voor meer informatie.
  • U wordt van harte uitgenodigd om uw goede ervaringen te delen met producten en diensten, die u hebben geholpen. Neem contact met ons op.
  • U wordt van harte uitgenodigd om aan te sluiten bij DementieWijzer Delft. Laten we samen ervoor zorgen dat mensen ‘lokaal’ worden geholpen.