Meldpunt Bezorgd

Aanbieder:
Delft Support
Doelgroep:
Mantelzorgers
Kosten:
Een melding maken bij Meldpunt Bezorgd is gratis.

Dienst: Meldpunt Bezorgd

Als u ongerust bent over iemand in een zorgelijke situatie en die persoon vraagt zelf niet om hulp, dan kunt u dat laten weten aan het Meldpunt Bezorgd. U kunt een melding doen als iemand problemen heeft op het gebied van verward gedrag, verslaving, sociaal isolement, vervuiling, overlast of maatschappelijke problemen. Als u een melding doet, gaan professionele zorgverleners naar de persoon toe om het vertrouwen te winnen. Ze beoordelen dan de situatie, helpen de persoon met de problemen in kaart brengen en regelen hulp of ondersteuning. Dat doen ze samen met de betrokkene en bijvoorbeeld de huisarts, de wijkagent en de familie.  

Aanbieder: Delft Support

Delft Support is een uitvoeringsorganisatie van de gemeente Delft. Zij is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet voor jongeren tot 27 jaar. 

Delen

Contact gegevens

Adres Stationsplein 1, 2611 BV Delft
Telefoonnummer 0900 040 0405