ONDERSTEUNING MANTELZORGER

Casemanagers, lotgenotengroep en vervangende mantelzorg (respijtzorg)

Delen

Gespreksgroep partners van mensen met dementie

Zorgt u voor een partner met dementie?  Dat zorgen kan een zware belasting zijn. Deelnemen aan een gespreksgroep kan helpen om de dagelijkse praktijk wat te verlichten. Daarom organiseren de Ontmoetingscentra van Pieter van Foreest in 2022 3x een serie van vier bijeenkomsten voor mantelzorgers die voor hun thuiswonende partner met dementie zorgen. Uiteraard maakt […]

Kosten: Aan deelname zijn géén kosten verbonden.
Meer informatie

Informatiecentrum dementie

Het informatiecentrum is er voor iedereen met geheugenproblemen en/of dementie. Denk hierbij aan uitleg over dementie, hoe herkent u dementie, hoe kan ik hiermee omgaan, welke zorg- en welzijnsinstanties kunnen iets betekenen of het gewoon bieden van een luisterend oor. U hoeft geen zorg te ontvangen of een zorgvraag te hebben om te bellen. U […]

Kosten: Gratis
Meer informatie

Meldpunt Bezorgd

Als u ongerust bent over iemand in een zorgelijke situatie en die persoon vraagt zelf niet om hulp, dan kunt u dat laten weten aan het Meldpunt Bezorgd.

Kosten: Een melding maken bij Meldpunt Bezorgd is gratis.
Meer informatie

Ondersteuning vanuit MantelzorgNL

MantelzorgNL geeft ondersteuning o.a. door (digitale) bijeenkomsten en cursussen en consulenten aan mantelzorgers.

Kosten: Ondersteuning vanuit MantelzorgNL is gratis.
Meer informatie

Huisarts voor mantelzorgers

Een (huis)arts heeft niet alleen aandacht voor uw naaste, maar ook voor u als mantelzorger. Naast het zorgbehandelplan voor uw naaste, maakt een de huisarts ook een ondersteuningsplan voor u als mantelzorger.

Kosten: Bezoek aan huisarts valt onder de basisverzekering van de zorgverzekering en is dus gratis.
Meer informatie

Huisarts bij slecht slapen

Als mantelzorger is het soms lastig om aan acht uur slaap te komen. Slapen wordt vaak uitgesteld tot nadat u degene voor wie u zorgt naar bed hebt gebracht. Of uw slaap wordt verstoord, omdat uw naaste u midden in de nacht nodig heeft.

Kosten: Bezoek aan huisarts valt onder de basisverzekering van de zorgverzekering en is dus gratis.
Meer informatie

Interkerkelijk diaconaal centrum Jessehof

De Jessehof een inloopcentrum dat is opgezet door de gezamenlijke kerken in Delft. U kunt hier binnenlopen om anderen te ontmoeten of om uw vragen te stellen.

Kosten: U kunt gratis bij de Jessehof terecht.
Meer informatie

Bezoekdienst

Vrijwilligers van Alzheimer Nederland afdeling Delft-Westland-Oostland bieden ondersteuning bij de zorg voor thuiswonende mensen met dementie. Op die manier wordt de mantelzorger tijdelijk ontlast.

Kosten: De activiteiten vanuit de bezoekdienst worden door vrijwilligers verricht en zijn gratis.
Meer informatie

ZorgHarten

U wilt natuurlijk het liefst zo lang mogelijk prettig thuis wonen. Daarom biedt ZorgHarten een vaste thuishulp voor jong en oud die u ondersteunt in het dagelijks leven.

Kosten: De kosten voor onze dienstverlening kunnen gefinancierd worden uit eigen middelen of in sommige gevallen met een persoonsgebonden budget (Pgb).
Meer informatie

Home Instead

Home Instead Thuissservice Haaglanden Zuid & Oost ondersteunt u in uw vertrouwde omgeving zodat u langer thuis kunt wonen. U wordt ondersteund met persoonlijke aandacht en diensten die gericht zijn op het dagelijkse leven en zelfredzaamheid.

Kosten: De vergoeding loopt via DSW en PGB.
Meer informatie

Ontmoetingscentrum Vermeertoren

Bij het ontmoetingscentrum kunt u dagelijks gebruikmaken van verschillende activiteiten die aansluiten bij uw interesses en behoeftes. Bij ontmoetingscentrum Vermeertoren kunt u terecht als u vergeetachtig bent, moeite hebt met de dingen van alledag of moeite hebt met het begrijpen van anderen.

Kosten: In 2021 betaalt iedereen voor hulp of ondersteuning vanuit de Wmo een vaste eigen bijdrage van maximaal € 19,- per maand.
Meer informatie

Ontmoetingscentrum Pijnacker

Bij het ontmoetingscentrum kunt u dagelijks gebruikmaken van verschillende activiteiten die aansluiten bij uw interesses en behoeftes. Er zijn twee huiskamers, één voor mensen met geheugenproblemen en één voor mensen met een somatische aandoening.

Kosten: In 2021 betaalt iedereen voor hulp of ondersteuning vanuit de Wmo een vaste eigen bijdrage van maximaal € 19,- per maand.
Meer informatie

Ontmoetingscentrum Mozartlaan

Bij het ontmoetingscentrum kunt u dagelijks gebruikmaken van verschillende activiteiten die aansluiten bij uw interesses en behoeftes. Bij ontmoetingscentrum Mozartlaan kunt u terecht als u vergeetachtig bent, moeite hebt met de dingen van alledag of moeite hebt met het begrijpen van anderen.

Kosten: In 2021 betaalt iedereen voor hulp of ondersteuning vanuit de Wmo een vaste eigen bijdrage van maximaal € 19,- per maand.
Meer informatie

Ontmoetingscentrum Dock van Delft

Bij het ontmoetingscentrum kunt u dagelijks gebruikmaken van verschillende activiteiten die aansluiten bij uw interesses en behoeftes. Bij de activiteiten is speciaal aandacht jonge mensen met dementie en hun mantelzorgers.

Kosten: In 2021 betaalt iedereen voor hulp of ondersteuning vanuit de Wmo een vaste eigen bijdrage van maximaal € 19,- per maand.
Meer informatie

Odensehuis de Linde Delft

Het Odensehuis de Linde in Delft is een inloophuis, ontmoetingsplek en informatiecentrum voor mensen met beginnende dementie en hun naasten/mantelzorger. Bij het Odensehuis staan eigen regie en autonomie op de voorgrond.

Kosten: Het Odensehuis is kosteloos toegankelijk voor deelnemers. Deelnemers bepalen zelf of en hoeveel zij financieel willen bijdragen.
Meer informatie

Maatje via Humanitas

Als u op zoek bent naar meer contacten met mensen, kunt u contact opnemen met Humanitas voor een maatje. Samen met een maatje kunt u gezellig op stap gaan en leuke dingen doen.

Kosten:
Meer informatie

Ondersteuning vanuit Wmo, Wlz en Zvw

Bij Het Juiste Loket vindt u informatie over de langdurige zorg zoals informatie over de organisatie waar u voor zorg of ondersteuning terecht kunt.

Kosten: Het Juiste Loket is telefonisch en per e-mail bereikbaar. De dienstverlening is laagdrempelig en kosteloos.
Meer informatie

Delft Support

Delft Support is er voor alle inwoners van Delft met vragen op het gebied van zorg of maatschappelijke ondersteuning.

Kosten: Iedereen in Nederland betaalt een eigen bijdrage voor ondersteuning vanuit de Wmo. Dit bedrag is in 2020 maximaal €19 per maand per huishouden.
Meer informatie

Zorgboerderijen BuitenGewoon

Bij de zorgboerderijen van BuitenGewoon vindt u kleinschalige zorg in een aantrekkelijke, landelijke omgeving voor mensen met dementie. BuitenGewoon biedt mensen met gediagnosticeerde geheugenproblemen een gevoel van thuiszijn in een veilige, vertrouwde omgeving.

Kosten: Vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) worden verblijf, voeding, zorg en medicijnen van de bewoners vergoed. De dagverzorging wordt vergoed vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of de WLZ. In 2021 betaalt iedereen voor hulp of ondersteuning vanuit de Wmo een vaste eigen bijdrage van maximaal € 19,- per maand.
Meer informatie

Dagopvang – Boerderij Weidelicht

In het groene hart van Midden-Delfland bieden wij kleinschalige dagopvang voor ouderen met dementie. Op deze authentieke plek kunnen mensen met dementie samen met hun mantelzorgers terug in de tijd gaan.

Kosten:
Meer informatie

Casemanagement Pieter van Foreest

Wanneer u wordt geconfronteerd met dementie heeft dit een grote impact op zowel u als uw naasten. U kunt dan een casemanager van Pieter van Foreest inschakelen.

Kosten: De casemanager wordt vergoed door de zorgverzekering. De vergoeding van een casemanager valt onder de vergoeding voor wijkverpleging.
Meer informatie

Casemanagement Careyn

Wanneer u wordt geconfronteerd met dementie heeft dit een grote impact op zowel u als uw naasten. U kunt dan een casemanager van Careyn inschakelen

Kosten: De casemanager wordt vergoed door de zorgverzekering. De vergoeding van een casemanager valt onder de vergoeding voor wijkverpleging.
Meer informatie

Casemanagement Buurtzorg

Wanneer u wordt geconfronteerd met dementie heeft dit een grote impact op zowel u als uw naasten. U kunt dan een casemanager van buurtzorg inschakelen.

Kosten: De casemanager wordt vergoed door de zorgverzekering. De vergoeding van een casemanager valt onder de vergoeding voor wijkverpleging.
Meer informatie

Regelingen voor mantelzorger via werkgever

Als mantelzorger zijn er vaak mogelijkheden om een beroep te doen op regelingen bij uw werk. Op de website van MantelzorgNL vindt u aanvullende informatie.

Kosten: Ondersteuning vanuit MantelzorgNL kost niks. Gebruik maken van een verlofregeling brengt mogelijk kosten met zich mee, u kunt dat navragen bij de personeelsafdeling van uw werkgever.
Meer informatie

Informatie over mantelzorg en werken

Er zijn verschillende manieren om werk en zorg te combineren. Er zijn bijvoorbeeld verlofregelingen.

Kosten:
Meer informatie

Mantelzorgmakelaar

Een mantelzorgmakelaar is iemand die regeltaken van u overneemt, zodat u minder wordt belast. Dit is handig als u sommige taken lastig vindt of als u er geen tijd voor heeft

Kosten: De meeste zorgverzekeraars vergoeden ondersteuning van de mantelzorgmakelaar in aanvullende pakketten. In alle andere gevallen wordt een richtprijs van € 70,- per uur gehanteerd.
Meer informatie

Alzheimercafé

Een Alzheimercafé is een ontmoetingsplek voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Er wordt voorlichting gegeven en u kunt er vragen stellen.

Kosten: Het Alzheimercafé is vrij toegankelijk.
Meer informatie

Yoga voor mantelzorgers

Pieter van Foreest biedt yoga voor mantelzorgers aan om u ontspanning te bieden en gelijkgestemden te ontmoeten

Kosten: De yogales kost €5,00 per keer.
Meer informatie

Categorieën

Service

U kunt ons op twee manieren bereiken. Via de mail. We streven naar een reactie binnen twee dagen. Ook zijn we op werkdagen telefonisch bereikbaar van 09:00 tot 17:00 uur.