Informatie over mantelzorg en werken

Aanbieder:
Werk & mantelzorg
Doelgroep:
Mantelzorgers
Kosten:

Dienst: Informatie over mantelzorg en werken

U combineert werk en mantelzorg. Dat is iets om trots op te zijn. Mogelijk vindt u het lastig om over de zorgtaken te praten op het werk. Toch is het belangrijk om tot oplossingen te komen voor een betere balans tussen werk en privé. Door over de situatie te praten met uw leidinggevende en uw collega’s weten zij wat er speelt en kunt u samen oplossingen bedenken. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat de vakantiedagen opgaan aan zorgtaken.  
Ga in gesprek met uw werkgever of leidinggevende en vertel over de situatie. Bekijk samen welke mogelijkheden er zijn om werk en zorg op een prettige manier te combineren. Maak de situatie ook bespreekbaar bij collega’s. Als zij ervan weten, zullen zij meer begrip hebben. 
Er zijn verschillende manieren om werk en zorg te combineren. De verlofregelingen zijn: calamiteitenverlof, kortduren zorgverlof, langdurend zorgverlof. 

Werk & mantelzorg

Op de website van Werk & mantelzorg kunt u meer informatie vinden over de verschillende verlofregelingen.

Delen

Contact gegevens