Ontmoetingscentrum Pijnacker

Aanbieder:
Pieter van Foreest
Doelgroep:
Mensen met dementie, Mantelzorgers
Kosten:
In 2021 betaalt iedereen voor hulp of ondersteuning vanuit de Wmo een vaste eigen bijdrage van maximaal € 19,- per maand.

Dienst: Ontmoetingscentrum Pijnacker

Bij het ontmoetingscentrum kunt u dagelijks gebruikmaken van verschillende activiteiten die aansluiten bij uw interesses en behoeftes. Er zijn twee huiskamers, één voor mensen met geheugenproblemen en één voor mensen met een somatische aandoening. Bij ontmoetingscentrum Pijnacker kunt u dus terecht als u vergeetachtig bent of moeite hebt met het begrijpen van anderen, maar ook als u lichamelijke beperkingen heeft en contact met anderen mist. Ook als mantelzorger kunt u langsgaan bij het ontmoetingscentrum.

Aanbieder: Pieter van Foreest

Pieter van Foreest biedt een breed, flexibel pakket aan services en diensten voor ouderen op het gebied van wonen, zorg, behandeling en welzijn in de regio Delft, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Westland.

Delen

Contact gegevens

Adres Raaigras 102a, 2643 JJ, Pijnacker
Telefoonnummer 015 5154315