REGELZAKEN

Financiën, vergoedingen, indicatiestelling en bewind voering

Delen

Informatiecentrum dementie

Het informatiecentrum is er voor iedereen met geheugenproblemen en/of dementie. Denk hierbij aan uitleg over dementie, hoe herkent u dementie, hoe kan ik hiermee omgaan, welke zorg- en welzijnsinstanties kunnen iets betekenen of het gewoon bieden van een luisterend oor. U hoeft geen zorg te ontvangen of een zorgvraag te hebben om te bellen. U […]

Kosten: Gratis
Meer informatie

Zorgprofielen, indicatie en zorgzwaartepakket

Wanneer u of uw naaste langdurige zorg nodig heeft, kunt u hiervoor een aanvraag doen. Hiervoor heeft u of uw naaste een indicatie nodig, die aangeeft hoe intensief de nodige zorg is.

Kosten: Voor zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz) betaalt u een eigen bijdrage. Zodra u zorg vanuit de Wlz ontvangt, stuurt uw zorginstelling of het zorgkantoor uw gegevens naar het Centrale CAK. Vanaf dit moment moet u een eigen bijdrage betalen aan het CAK. U ontvangt automatisch een factuur.
Meer informatie

Postadres veranderen vanwege onrust over post

Mensen met dementie worden vaak onrustig als ze post open maken die ze niet meer begrijpen. U kunt dan een postbus aanvragen.

Kosten: De abonnementskosten van een postbus zijn 219,50 euro per jaar excl. btw (265,60 incl. btw). Daarnaast betaalt u een eenmalig starttarief van 41 euro excl. btw (49,61 incl. btw). Uw postbusabonnement heeft een looptijd van één jaar, en wordt telkens met een jaar verlengd. U betaalt het eerste jaar via iDEAL en daarna jaarlijks via automatische incasso.
Meer informatie

Ondersteuning vanuit Wmo, Wlz en Zvw

Bij Het Juiste Loket vindt u informatie over de langdurige zorg zoals informatie over de organisatie waar u voor zorg of ondersteuning terecht kunt.

Kosten: Het Juiste Loket is telefonisch en per e-mail bereikbaar. De dienstverlening is laagdrempelig en kosteloos.
Meer informatie

Notaris

Een notaris is een deskundige op allerlei gebieden wanneer je in aanraking komt met de ziekte dementie. Door zaken vast te leggen houdt u zelf de regie.

Kosten: Tarieven van de notaris zijn vrij en afhankelijk van inkomen, leefsituatie, en akte. Vaak zijn opgaven excl. BTW. Er kunnen grote verschillen zijn en ons advies is een offerte op te vragen.
Meer informatie

Euthanasiewens van mensen met dementie

Ook als u dementie heeft, kunt u om euthanasie vragen. Meer informatie over dementie, wat deze ziekte betekent en welke mogelijkheden voor zorg en ondersteuning en euthanasie vindt u op de website van rijksoverheid.

Kosten:
Meer informatie

Niet-reanimeren wens

Met een niet reanimeren wens legt u vast dat u of uw partner niet gereanimeerd wil worden. Op de website van de Hartstichting vindt u meer informatie.

Kosten: De niet-reanimerenpenning kost €42,50 en is onder andere aan te vragen bij Patiëntenfederatie Nederland.
Meer informatie

Regelingen voor mantelzorger via werkgever

Als mantelzorger zijn er vaak mogelijkheden om een beroep te doen op regelingen bij uw werk. Op de website van MantelzorgNL vindt u aanvullende informatie.

Kosten: Ondersteuning vanuit MantelzorgNL kost niks. Gebruik maken van een verlofregeling brengt mogelijk kosten met zich mee, u kunt dat navragen bij de personeelsafdeling van uw werkgever.
Meer informatie

Mentorschap

Als u door psychische of psychiatrische omstandigheden of door dementie moeite hebt met beslissingen over uw eigen verzorging en begeleiding, kunt u een mentor aanvragen. De mentor is bevoegd om namens u beslissingen te nemen met inachtneming van uw wensen, behoeften, de normen en waarden.

Kosten: De kosten bestaan uit eenmalige en jaarlijkse kosten. De éénmalige kosten zijn de griffiekosten voor het aanvragen van een mentor bij de rechtbank en bedragen in 2020 €83. De jaarlijkse kosten worden door de rechtbank vastgesteld. Indien iemand die niet kan betalen kan bijzondere bijstand voor deze kosten worden aangevraagd.
Meer informatie

Bewindvoering

Als u niet meer goed voor (een deel van) uw geldzaken kan zorgen kan u of uw familie een bewindvoerder aanvragen. De rechtbank benoemt een bewindvoerder, die uw geldzaken gaat beheren.

Kosten:
Meer informatie

Rijbewijs

Dementie kan invloed hebben op hoe u rijdt. Bijvoorbeeld omdat het moeilijker wordt om overzicht te houden bij druk verkeer. Het CBR toetst of u nog veilig kunt rijden.

Kosten: U betaalt voor de gezondheidsverklaring en voor de keuring door de medisch specialist. De gezondheidsverklaring kost in 2021 €39,30. Voor keuringen en onderzoek door een huisarts geldt een maximumtarief van €14,65 per 5 minuten. Voor keuringen door een medisch specialist anders dan neuroloog of psychiater geldt het basistarief van €88,97 (excl. 21% BTW) voor maximaal 30 minuten.
Meer informatie

Mantelzorgmakelaar

Een mantelzorgmakelaar is iemand die regeltaken van u overneemt, zodat u minder wordt belast. Dit is handig als u sommige taken lastig vindt of als u er geen tijd voor heeft

Kosten: De meeste zorgverzekeraars vergoeden ondersteuning van de mantelzorgmakelaar in aanvullende pakketten. In alle andere gevallen wordt een richtprijs van € 70,- per uur gehanteerd.
Meer informatie

Indicatiestelling voor zorg

Heeft u langdurige intensieve zorg nodig, dan vraagt u of uw huisarts een Wlz-indicatie aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ beoordeelt of u voldoet aan de voorwaarden en als dat het geval is, ontvangt u een Wlz-indicatie.

Kosten: Voor zorg uit de Wlz betaalt u een eigen bijdrage. Deze betaalt u aan het Centraal Administratiekantoor (CAK) Zij berekenen ook de hoogte van de eigen bijdrage op basis uw inkomen en/of vermogen.
Meer informatie

Deposito uitvaartverzorging De Laatste Eer

Er zijn diverse mogelijkheden om u te verzekeren tegen uitvaartkosten. De Laatste Eer in Delft biedt, naast het afsluiten van een verzekering voor een uitvaart, mensen ook de mogelijkheid geld te storten in een deposito.

Kosten: Met de consulent kunnen wensen van een uitvaart worden besproken en zal een passend financieel overzicht worden gemaakt.
Meer informatie

Eigen vermogen en eigen bijdrage bij opname

Spaargeld telt mee bij de berekening van uw eigen bijdrage. Spaargeld, beleggingen en/of een tweede huis vormen samen uw vermogen. Bij het CAK kunt u berekenen wat uw eigen bijdrage is.

Kosten:
Meer informatie

Wilsverklaring

Een persoon met dementie bij wie de diagnose tijdig is gesteld, kan nog zelf beslissingen nemen op gebieden als het testament, een wilsverklaring en vertegenwoordiging. In een wilsverklaring kunt u bijvoorbeeld aangeven dat u niet meer gereanimeerd wilt worden of iemand die beslissingen voor u neemt aanwijzen wanneer u wilsonbekwaam wordt.

Kosten:
Meer informatie

Categorieën

Service

U kunt ons op twee manieren bereiken. Via de mail. We streven naar een reactie binnen twee dagen. Ook zijn we op werkdagen telefonisch bereikbaar van 09:00 tot 17:00 uur.