Wilsverklaring

Aanbieder:
Rijksoverheid
Doelgroep:
Mensen met dementie
Kosten:

Wilsverklaring

Een persoon met dementie bij wie de diagnose tijdig is gesteld, kan nog zelf beslissingen nemen op gebieden als het testament, een wilsverklaring en vertegenwoordiging. In een wilsverklaring kunt u bijvoorbeeld aangeven dat u niet meer gereanimeerd wilt worden of iemand die beslissingen voor u neemt aanwijzen wanneer u wilsonbekwaam wordt. Een arts bepaalt wanneer iemand wilsonbekwaam is. Op de website van de rijksoverheid vindt u meer informatie hoe u een wilsverklaring opstelt.  

Delen

Contact gegevens