Eigen vermogen en eigen bijdrage bij opname

Aanbieder:
CAK
Doelgroep:
Mensen met dementie
Kosten:

Eigen vermogen en eigen bijdrage bij opname  

Spaargeld telt mee bij de berekening van uw eigen bijdrage. Spaargeld, beleggingen en/of een tweede huis vormen samen uw vermogen. Dit vermogen telt mee voor uw eigen bijdrage.
De grondslag sparen en beleggen is uw vermogen min het heffingsvrij vermogen. Van dit bedrag tellen wij 4% mee bij uw eigen bijdrage.

U kunt uw grondslag sparen en beleggen als volgt berekenen:
1. Eerst moet u weten wat uw vermogen is. Dit is de waarde van uw spaargeld, beleggingen en/of een tweede huis (in box 3 voor de inkomstenbelasting). Voor 2020 rekenen wij met uw vermogen van 2018. 
2. Van dit vermogen trekt u het heffingsvrij vermogen af. Het heffingsvrij vermogen voor 2018 is € 30.000 per persoon. Het bedrag dat u overhoudt, is de grondslag sparen en beleggen. 
3. Heeft u of uw partner de AOW-leeftijd bereikt? Dan geldt voor u mogelijk de korting niet-pensioengerechtigde leeftijd. 

Aanbieder: CAK

Het CAK (Centraal Administratie Kantoor) is een publieke dienstverlener die voor de overheid regelingen uitvoert en zorgt voor de vertaling van wetten en regels naar persoonlijke en begrijpelijke dienstverlening.  

Delen

Contact gegevens