Ondersteuning vanuit Wmo, Wlz en Zvw

Aanbieder:
Juiste Loket
Doelgroep:
Mensen met dementie, Mantelzorgers
Kosten:
Het Juiste Loket is telefonisch en per e-mail bereikbaar. De dienstverlening is laagdrempelig en kosteloos.

Dienst: Ondersteuning vanuit Wmo, Wlz en Zvw

U kunt langdurige zorg en ondersteuning thuis regelen door de gemeente (Wet maatschappelijke ondersteuning, Wmo), door de wijkverpleging (Zorgverzekeringwet, Zvw) of door het zorgkantoor (Wet langdurige zorg, Wlz). Vanuit welke wet uw zorg gefinancierd wordt, is afhankelijk van uw zorgvraag en uw situatie. Bij Het Juiste Loket vindt u informatie over de langdurige zorg zoals informatie over de organisatie waar u voor zorg of ondersteuning terecht kunt.

Aanbieder: Juiste Loket

Het Juiste Loket geeft informatie over langdurige zorg aan cliënten en professionals.

Delen

Contact gegevens

Adres Postbus 19161, 3501 DD, Utrecht
Telefoonnummer 030-7897878