Mentorschap

Aanbieder:
Mentorschap Haag en Rijn
Doelgroep:
Mensen met dementie
Kosten:
De kosten bestaan uit eenmalige en jaarlijkse kosten. De éénmalige kosten zijn de griffiekosten voor het aanvragen van een mentor bij de rechtbank en bedragen in 2020 €83. De jaarlijkse kosten worden door de rechtbank vastgesteld. Indien iemand die niet kan betalen kan bijzondere bijstand voor deze kosten worden aangevraagd.

Dienst: Mentorschap

Als u door psychische of psychiatrische omstandigheden of door dementie moeite hebt met beslissingen over uw eigen verzorging en begeleiding, kunt u een mentor aanvragen. De mentor is bevoegd om namens u beslissingen te nemen met inachtneming van uw wensen, behoeften, de normen en waarden. De mentor wordt door de rechtbank benoemd en is uw wettelijke vertegenwoordiger. U of uw familie kan een mentor aanvragen bij de regionale afdeling van Mentorschap Nederland. 

Aanbieder: Mentorschap – Nederland, regio-afdeling Haag en Rijn

Mentorschap Haag en Rijn geeft informatie over mentorschap, helpt bij het aanvragen van een mentor en werft deskundige vrijwilligers die mentor willen en kunnen zijn. 

Delen

Contact gegevens

Telefoonnummer 06-31640646