Zorgprofielen, indicatie en zorgzwaartepakket

Aanbieder:
CIZ
Doelgroep:
Mensen met dementie, Mantelzorgers
Kosten:
Voor zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz) betaalt u een eigen bijdrage. Zodra u zorg vanuit de Wlz ontvangt, stuurt uw zorginstelling of het zorgkantoor uw gegevens naar het Centrale CAK. Vanaf dit moment moet u een eigen bijdrage betalen aan het CAK. U ontvangt automatisch een factuur.

Zorgprofielen, indicatie en zorgzwaartepakket

Wanneer u of uw naaste langdurige zorg nodig heeft, kunt u bij het CIZ een Wet langdurige zorg aanvraag (Wlz-aanvraag) doen. Er wordt dan door het CIZ beoordeeld wat het zorgprofiel van u of uw naaste is. De grootte van het pakket bepaalt welke zorg u kunt inkopen en welke voorwaarden daarbij horen. De indicaties in het zorgprofiel lopen van VV 5 tot VV 10 en verschillen in intensiviteit van de zorg. De indicaties zijn als volgt: 

VV 4 – Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging 
VV 5 – Beschermd wonen met intensieve dementiezorg 
VV 6 – Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging
VV 7 – Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding
VV 8 – Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op verzorging/verpleging
VV 9b – Herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging
VV 10 – Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg     

Delen

Contact gegevens

Telefoonnummer 088 - 789 1000
Website CIZ