Belangenvereniging voor mensen met dementie en hun naasten.